ANALIZA DANYCH

Analiza danych to przede wszystkim składanie razem cząstek informacji i łączenie ze sobą kropek, które w przeszłości pozostawały niepołączone. To w zasadzie przedłużenie intuicji właściciela / menedżera, tylko oparte na twardych danych pochodzących z różnych źródeł w firmie.

Małe i średnie firmy mają dużo danych, z tym że one zwykle nie są w żaden sposób poddawane obróbce i kojarzeniu z danymi z innych źródeł, nawet w ramach tej samej firmy. Jednak przed przystąpieniem do analizy małe i średnie przedsiębiorstwa muszą zastanowić się nad jej celem.

 

Ground Frost buduje strategie analizy i gromadzenia danych wyskalowane do potrzeb mniejszych firm, a następnie przejmuje na siebie dokonywanie analiz i przedstawianie ich wyników kierownictwu, bazując jedynie na wynagrodzeniu od sukcesu.

  • Określmy cel analizy danych oraz ich źródła

  • Pozyskujemy dane (z systemów firmy, arkuszy prowadzonych przez firmę, danych zewnętrznych jak Google Analytics, czy Facebook Insight)

  • Dokonujemy analiz danych, wyciągamy wnioski – przedstawiamy rezultaty

 

Posiadając twarde dane na temat klientów, zależności między przychodami a kosztami, efektywności wysiłków promocyjnych, efektywności sprzedawców firma całkowicie zmienia sposób funkcjonowania – zamiast przeczuć są informacje, zamiast intuicji – oparte na danych decyzje.