AUDYTY ŚLEDCZE I PODZIAŁY MAJĄTKU

Ground Frost świadczy również usługi prowadzenia audytów śledczych w przypadku podejrzeń nadużyć w przedsiębiorstwach oraz w przypadku podziałów majątków ze względu na rozchodzenie się wspólników (w tym małżeństw).

Dla każdego z takich zleceń budujemy odpowiednią metodykę odpowiadającą celom zlecającego i uwzględniającą dostęp do informacji.

Ujawniamy schematy nadużyć lub ukrywania / przenoszenia majątku wspólników oraz gromadzimy dowody umożliwiając przedstawienie tych schematów przed sądem. Pełnimy również rolę świadka w postępowaniach.