Plan połączenia spółek

Zarządy spółek Ground Frost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000426173) (Spółka Przejmująca) oraz Ground Frost sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000543062) (Spółka Przejmowana) udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek, który został przyjęty dnia 17 lutego 2021 roku.

Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, tj. odpowiednio:

Ground Frost Sp. z o.o. | Groundfrost

Ground Frost Sp. z o.o. s.k. | Groundfrost