Skyscrapers
KARIERA
Młodszy Konsultant do spraw Wycen i Modelowania Finansowego

Zakres obowiązków

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało pozyskiwanie i analiza informacji dotyczących różnych rynków i przedsiębiorstw, dla których budowane są modele finansowe, opracowywanie wybranych elementów ofert, raportów lub prezentacji, pomoc w przygotowywaniu wycen i modeli finansowych.

Profil Kandydata

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów magisterskich oraz absolwentów studiów z zakresu ekonomii lub matematyki posiadających:

 • dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzoną certyfikatami,

 • bardzo dobre zdolności analityczne, szczególnie w zakresie dużej liczby danych,

 • bardzo dobrą znajomość programu Excel,

 • wiedzę teoretyczną na temat metod wyceny przedsiębiorstw i zainteresowania w tym zakresie,

 • umiejętność analizy danych finansowych firm oraz danych z rynków finansowych w celu pozyskania współczynników niezbędnych do wycen,

 • bardzo dobrą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów,

 • umiejętność budowania relacji oraz współpracy w zespole,

 • motywację do pracy.

Oferujemy

 • możliwość ścisłej współpracy z osobami doświadczonymi przy budowaniu modeli finansowych dla firm polskich i zagranicznych,

 • możliwość budowania wiedzy i doświadczenia w zakresie doradztwa finansowego i rachunkowego,

 • różnorodność zadań i pracy projektowej,

 • naukę od najlepszych specjalistów,

 • atrakcyjne, motywujące warunki wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@groundfrost.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 
Młodsza księgowa

Zakres obowiązków

 • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego (w tym faktury, wyciągi bankowe, raporty fiskalne i kasowe);

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sprawdzanie rejestrów VAT;

 • analiza i uzgadnianie rozrachunków;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, comiesięczne naliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej, weryfikacja wyceny składników majątku trwałego;

 • współpraca z klientami i instytucjami zewnętrznymi (w tym: US, ZUS, GUS, NBP);

Profil Kandydata

 • wykształcenie minimum średnie (ekonomiczne);

 • doświadczenie w księgowości,

 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych,

 • znajomość programu Lefthand lub ERP Optima będzie mile widziana,

 • dobra znajomość MS Office, w szczególności programu Excel,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole

 • zaangażowanie i otwarcie na nowe wyzwania

 • odpowiedzialność za wykonywane zadania

Oferujemy

 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia

 • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@groundfrost.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Współadministratorami Twoich danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Ground Frost, tj. Ground Frost Sp. z o.o; Ground Frost Sp. z o.o sp.k; Ground Frost Outsourcing  Sp. z o.o., zwanymi dalej łącznie: „Grupą Ground Frost” lub „Współadministratorami”.
PRZECZYTAJ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ
Współadministratorami Twoich danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Ground Frost, tj. Ground Frost Sp. z o.o; Ground Frost Sp. z o.o sp.k; Ground Frost Outsourcing  Sp. z o.o., zwanymi dalej łącznie: „Grupą Ground Frost” lub „Współadministratorami”.
PRZECZYTAJ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ