DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Otoczenie, w którym funkcjonują nasi Klienci cały czas się zmienia. Każdy z naszych Klientów wnikliwie je obserwuje, a my wspieramy ich w szczególności w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju poprzez transakcje akwizycji i przejęć.

 

W zależności od życzeń naszych Klientów, zakres naszych usług w tego typu transakcjach może przyjąć formę m.in.:

 • Analiz rynku, w tym w zakresie poszukiwania celów transakcji przejęcia – „target screening”;

 • Obsługi procesu badania przedinwestycyjnego („due diligence”) w zakresie finansowym, a także prawno – podatkowym (przy zaangażowaniu specjalistycznych firm prawniczych);

 • Identyfikacji i kalkulacji w zakresie potencjalnych synergii związanych z przejęciem;

 • Przygotowywania, przeglądu lub modyfikacji projekcji finansowych, planów biznesowych;

 • Wyceny obiektu przejęcia oraz przygotowania rekomendacji w zakresie ceny nabycia;

 • Opracowywania treści ofert zakupu akcji/ udziałów;

 • Wsparcia w negocjacjach oraz przygotowywaniu treści umów nabycia, w tym w zakresie mechanizmów rozliczeniowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

 • Optymalizacji podatkowej transakcji nabycia;

 • Obsługi procesu „confirmatory due diligence”;

 • Wsparcia w procesie zamknięcia formalnego transakcji;

 • Kalkulacji wartości godziwej aktywów, wartości firmy powstającej w transakcji akwizycyjnej („goodwill”) oraz alokacji ceny zakupu na poszczególne aktywa („purchase price allocation”);

 • Przygotowanie planu integracji nabywcy z działalnością targetu – PMI (post merger integration).

 

Nasze usługi prowadzimy zarówno na terenie kraju, jak i wspieramy transakcje akwizycji i przejęć prowadzone przez naszych Klientów na terenie innych krajów. Dla naszych Klientów, którzy chcą doprowadzić do sprzedaży podmiotów, prowadzimy prace w zakresie m.in.:

 • Przygotowania podmiotu do sprzedaży, w tym w szczególności przeprowadzenia przeglądu działalności operacyjnej oraz sprawozdań finansowych w kontekście planowanych działań sprzedażowych („vendor due diligence”);

 • Restrukturyzacji finansowej przed sprzedażą, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia, konsolidacji zadłużenia, zmian własnościowych przed sprzedażą itp.;

 • Przeprowadzenia rachunkowego wydzielania jednostek w podziale działalności spółek;

 • Wsparcia procesu due diligence po stronie Sprzedającego;

 • Wsparcia negocjacji po stronie Sprzedającego;

 • Przygotowania prognoz finansowych oraz modelu wyceny na rzecz Sprzedającego.

Doświadczenie:

 • Due diligence firmy zajmującej się produkcją gadżetów elektronicznych

 • Due diligence firmy budującej farmy wiatrowe

 • Due diligence firmy z branży spożywczej

 • Due diligence firmy z branży przetwórstwa spożywczego

 • Due diligence firmy z branży reklamowej

 • Due diligence firmy z branży e-commerce

 • Due diligence firm z branży spożywczej w transakcji ponadgranicznego nabycia spółek

 • Due diligence młynu

 • Vendor due diligence firmy logistycznej

 • Due diligence domu maklerskiego

 • Due diligence sieci aptek

 • Due diligence pralni przemysłowej przez restrukturyzacją

 • Due diligence firmy biegłych rewidentów

 • Due diligence jednostki zarządzającej nieruchomościami

 • Due diligence firmy związane z gotowością do realizacji planu naprawczego

 • Due diligence jednostki z branży przemysłu drzewnego

 • Due diligence jednostki w branży tekstylnej

 • Due diligence firmy z branży telemedycyny