OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI I KADR

 • Przedsiębiorstwa powinny poświęcać zasoby na realizowanie swoich podstawowych czynności generujących dochód

 • Rachunkowość i płace powinny być przekazane podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu tych usług

 • Uwalniamy zasoby klientów niezbędne do twórczej pracy zwiększającej wartość ich przedsiębiorstw

 • Zapewniamy jednocześnie najwyższą jakość rozliczeń i usługi dodatkowe ułatwiające kontrolę nad biznesem

Dzięki swojemu doświadczeniu w obszarze rachunkowości, Ground Frost oferuje swoim klientom wysokiej jakości usługi księgowe. Realizowane są one w formule pełnego partnerstwa – nasz outsourcing oznacza, iż Państwa czynności realizowane są na zewnątrz, ale nasz zespół staje się częścią Państwa zespołu. Dbamy o terminy, otrzymanie dokumentów oraz ciągłą komunikację. Jednocześnie nasze zasoby pracują dla Państwa, aby Państwa transakcje były poprawnie klasyfikowane i ujmowane w księgach rachunkowych.

Nasze cele:

 • Przejmujemy całą biurokrację dotykającą klientów w związku z księgami – kontakty z US, ZUS, GUS;

 • Jesteśmy do dyspozycji klienta w zakresie profesjonalnego doradztwa rachunkowego;

Komunikacja

 • Udrażniamy procesy przekazywania dokumentów dzięki ich skanowaniu (klient otrzymuje skaner, który wysyła dokumenty bezpośrednio do nas) i szybkiemu księgowaniu;

 • Tworzymy procedury księgowe, procedury obiegu dokumentów, obrotu gotówkowego itp.;

Rachunkowość statutowa

 • Jesteśmy elastyczni w zakresie planów kont – pracujemy na planach kont klientów lub mapujemy lokalne plany kont do kont grupowych;

 • Przygotowujemy deklaracje CIT, VAT, ZUS oraz przejmujemy wszystkie czynności związane z raportowaniem regulacyjnym;

 • Przeprowadzamy proces zamknięcia miesiąca w komunikacji z klientem w celu ustalenia poprawnych poziomów rezerw, RMK itp.;

 • Sporządzamy i monitorujemy poprawność i aktualność polityki rachunkowości;

 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, pakiety konsolidacyjne, sprawozdania zarządcze;

Rachunkowość zarządcza

 • Oferujemy możliwość rejestracji transakcji na MPK i raportowania transakcji wedle zadanych kryteriów;

 • Prowadzimy obsługę w zakresie rachunkowości zarządczej;

 • Monitorujemy poziom kosztów w stosunku do budżetów;

 • Wspomagamy procesy budżetowania i planowania;

 

Pozostałe kwestie i usługi

 • Obsługujemy procesy przygotowywania i dokonywania przelewów bankowych;

 • Zarządzamy płynnością na zlecenie klientów;

 • Klienci mają dostęp zdalny do swoich ksiąg rachunkowych;

 • Nadzór nad księgowością klientów sprawują osoby z olbrzymim doświadczeniem, członkowie ACCA;

 • Współpracujemy z zewnętrznymi doradcami podatkowymi;

 • Dokonujemy rachuby płac i utrzymujemy teczki personalne pracowników.