SAMODZIELNY KSIĘGOWY / SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Łódź/ Warszawa

Zakres obowiązków

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych Spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi

 • księgowanie dokumentów (w tym faktury zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe, produkcyjne, delegacje, wyciągi bankowe, kasa, polecenia księgowania)

 • ewidencja - rozliczanie: RMK, WDT, WNT, import, eksport

 • sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym CIT, PIT, VAT, PCC

 • sporządzanie deklaracji do GUS/NBP

 • wyliczanie różnic kursowych

 • uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych

 • przygotowywanie cyklicznych (comiesięcznych, kwartalnych, rocznych) oraz jednostkowych sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne Spółek

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w tym, US, ZUS, GUS,NBP)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, comiesięczne naliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej, weryfikacja wyceny składników majątku trwałego

 • bieżąca analiza i monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz ustawy o rachunkowości

Profil Kandydata

 • wykształcenie minimum średnie (ekonomiczne)

 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych

 • znajomość programu ERP Optima będzie mile widziana

 • dobra znajomość MS Office, w szczególności programu Excel

 • znajomość języka angielskiego

 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne

 • samodzielność i inicjatywa w pełnieniu obowiązków służbowych

 • dokładność, sumienność i rzetelność oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania

 • zaangażowanie w wykonywaną pracę

 • umiejętności pracy w zespole

Oferujemy

 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania

 • ciekawą pracę w niepowtarzalnej atmosferze

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • elastyczne godziny pracy

 • ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie na życie

 • pakiet sportowy Fitprofit w 50% finansowany przez pracodawcę

 • owoce w biurze

 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@groundfrost.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Współadministratorami Twoich danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy Ground Frost, tj. Ground Frost Sp. z o.o; Ground Frost Sp. z o.o sp.k; Ground Frost Outsourcing  Sp. z o.o., zwanymi dalej łącznie: „Grupą Ground Frost” lub „Współadministratorami”.

PRZECZYTAJ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ