ZESPÓŁ
Wojciech Kryński, FCCA

Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Serbii, Rumunii, Ghanie i Nigerii.

 

W Ground Frost kieruje usługami księgowymi w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

 

Jest stałym doradcą takich firm giełdowych jak: Bioton, Transakcja PPKiI, Duon. Realizował projekty również takich firm jak: Krajowa Spółka Cukrowa, Idea Bank, Narodowy Bank Polski, Integer.pl, OMV Petrom, Kolporter, Morpol ASA, WNS, Tate&Lyle, Inteligo, Copernicus, Arteria SA, Easypack i inne.
 

+48 601 695 101
 

Jacek Szwarc

Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Magister ekonomii. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobył tytuł magistra na specjalności Handel Zagraniczny. Jest certyfikowanym menedżerem w zakresie zarządzania projektami, posiadając certyfikat PMI (Project Management Institute).

Jacek posiada bardzo bogate doświadczenie oraz interdyscyplinarne kompetencje w zakresie reorganizacji oraz optymalizacji procesów księgowych i finansowych w dużych organizacjach sektora prywatnego oraz sektora publicznego. W czasie swojej kariery Jacek prowadził wiele projektów dla największych, polskich przedsiębiorstw i instytucji, dla których realizował inicjatywy związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych oraz informatycznych dla funkcji wsparcia (księgowości, kadr oraz płac) w modelu centrum usług wspólnych oraz inicjatywy kompleksowej redukcji kosztów działania.

 

+48 660 459 156

Marcin Grzywacz

Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Marcin Grzywacz jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie i rozwój usług audytorskich i atestacyjnych, prowadzonych w ramach praktyki biegłych rewidentów Ground Frost. Biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11769. 

Marcin posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, a także sektora „non profit”. 

Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów oraz na szkoleniach z zakresu rachunkowości lub jej wybranych obszarów dla takich podmiotów jak ING Lease, PGNIG S.A., Instytut Rachunkowości i Podatków, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), BZ WBK-Aviva TUO TUnŻ. 

W przeszłości Marcin był audytorem w międzynarodowych firmach audytorskich, a także członkiem Zarządu wiodącej polskiej praktyki biegłych rewidentów, odpowiedzialnym za rozwój i strategię działania.

 

+48 508 047 529

Joanna Kołodzieczyk

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów, due diligence, wycen przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych spółek. Brała również udział w wielu projektach związanych z przejęciami, restrukturyzacją oraz łączeniem jednostek.

W Ground Frost zajmuje się głównie projektami z zakresu rachunkowości i konsolidacji sprawozdań finansowych, w szczególności zgodnie z MSSF. Dodatkowo bierze udział w projektach związanych z wycenami przedsiębiorstw, szacowaniem wartości godziwych wartości niematerialnych oraz analizami finansowymi Spółek.

Była odpowiedzialna za projekty takich firm jak: Unitruck, Hyperion, MNI, MCI, Idea Leasing SA oraz Home Broker SA. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w międzynarodowej firmie audytorskiej KPMG, a następnie pracowała jako Dyrektor Finansowy oraz Dyrektor Kontrolingu w spółkach sektora finansowego.

+48 604 752 247

Agnieszka Kryńska

W swojej karierze wykorzystywała wewnętrzną metodologię audytu wewnętrznego (‘risk-based approach’) opartą na najwyższych światowych standardach. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za wykonywanie przeglądów kontrolnych we wszystkich procesach biznesowych – finansowych, operacyjnych i aktuarialnych.  Ponadto będąc członkiem międzynarodowego zespołu zdobyła gruntowną wiedzę o bieżących zagadnieniach biznesowych oraz regulacyjnych (np. Solvency 2)

 

Od wielu lat zajmuje się rachunkowością i sprawozdawczością finansową.  Zarówno w audycie zewnętrznym, finansach oraz audycie wewnętrznym wykorzystuje wiedzę z zakresu księgowości, polskich zasad sprawozdawczości, jak również Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 

W Ground Frost zajmuje się przede wszystkim audytem wewnętrznym, sprawozdawczością według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją sprawozdań finansowych oraz badaniem due diligence instytucji finansowych, przemysłu i nieruchomości.

Beata Bartoś

Biegły rewident (numer w rejestrze Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - 13509), dyplomowany księgowy, menedżer d/s projektów audytowych.

 

Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub zgodnie z MSR/MSSF. Swoje doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i audytu zdobywała współpracując ze znanymi firmami audytorskimi. Realizuje projekty związane z przeglądem śródrocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych, audytem projektów finansowanych przez UE oraz usługami atestacyjnymi, doradztwa i zarządzania wymagającymi posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Doświadczony trener w zakresie produktów/usług finansowych. Kierownik projektów dot. wdrażania strategii produktowej i nowych rozwiązań IT.

 

Magister matematyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Mat-Fiz-Chem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Podyplomowe Studium Ubezpieczeń w zakresie matematyki ubezpieczeniowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Wesołowska

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania departamentami finansów i kontrolingu. Swoją karierę zawodową rozpoczynała od pracy audytora w międzynarodowej firmie audytorskiej KPMG. Następnie, wiele lat zarządzała dużymi wielowymiarowymi zespołami finansowymi w dużych spółkach giełdowych jako Dyrektor Kontrolingu i Dyrektor Finansowy. Lider procesów reorganizacyjnych i transformacyjnych. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół tworzenia i optymalizacji struktur i procesów kontrolingowych. Promotor roli kontrolera i CFO jako "Biznes Partnera" dla obszarów operacyjnych spółek. Pasjonatka zarządzania talentem, rozwoju kompetencji zespołu i pracy zespołowej. Członek ACCA oraz ICV (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontrolerów).

W GroundFrost  zajmuje się głównie projektami z zakresu rachunkowości zarządczej, Interim Management/ Interim CFO, reorganizacji i optymalizacji procesów, struktur i kosztów. Dodatkowo bierze udział w projektach związanymi z analizami finansowymi spółek czy due dilligence.

Alina Korbecka

Ukończyła studia I stopnia na kierunku Ekonomia ze specjalnością rynek kapitałowy oraz magisterskie na kierunku Rynek Finansowy Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas studiów odbywała liczne staże m.in. Magellan SA, Bank SMART, w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, w spółce epruf SA (grupa Pelion) oraz aktywnie działała w jednej z największych organizacji studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła kurs z rachunkowości finansowej oraz zarządczej (Akademia Głównego Księgowego - certyfikat MEN).

W Ground Frost uczestniczy w wycenach, modelowaniu finansowym, analizach finansowych oraz badaniach due diligence.

Paweł Rybałtowski

Paweł Rybałtowski posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości i finansach dużych międzynarodowych firm. Między innymi Nokia czy Johnson Control.

 

Bogate doświadczenie i analityczny umysł wielokrotnie sprawdził się w projektach, w których uczestniczył.

 

Paweł posiada dyplom POU w kierunku „Zarządzanie informacją w biznesie”. Prywatnie podróżnik i fotograf.

Milena Dziełak

Ukończyła studia zdobywając tytuł magistra na kierunku finanse i rachunkowość o specjalności rachunkowość menadżerska.

 

Przed dołączeniem do naszego zespołu zdobywała doświadczenie w księgowości.

 

Milena uczestniczy w realizowanych przesz Ground Frost wycenach oraz badaniach przedinwestycyjnych.

Justyna Barańska

Od wielu lat związana z księgowością. Stanowisko Głównej Księgowej piastowała w firmach o różnych profilach działalności i od ponad 17 lat rozwija się w tej dziedzinie.

 

Magister kierunku Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z Rachunkowości i Zarządzania Finansowego. Ukończenie licznych kursów doszkalających z zakresu rachunkowości i bieżących zmian podatkowych pozwala jej wciąż poszerzać wiedzę księgową.

 

Z Ground Frost Outsourcing związana od samego początku.

 

Prywatnie mama dwójki dzieci, uwielbiająca pływanie i piesze wycieczki po górach.

Paula Klimasz-Sobieraj

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne. Przez kilka lat swoją karierę zawodową związała z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, gdzie najpierw była odpowiedzialna za kontakt z klientem indywidualnym jak i biznesowym, a następnie zajmowała się szeroko pojętą statystyką medyczną. W międzyczasie zdobyła kwalifikacje księgowego i postanowiła się przekwalifikować.

 

Od marca 2018 roku poszerza swoje umiejętności jako Młodsza Księgowa, jednocześnie uczestnicząc w kursie na księgowego bilansistę.

 

Prywatnie spełnia się jako mama dwóch córek, lubi gotować i czytać książki.

Magdalena Czerny

Od 2011 roku rozwija się i poszerza doświadczenie w obszarze kadr i płac. Przez blisko 7 lat prowadziła samodzielny dział personalny w spółce o profilu medycznym, następnie zajmowała się obsługą kadrowo-płacową w międzynarodowej firmie z branży IT.

 

Ukończyła wyższe studia na kierunku Administracja specjalność Zatrudnienie i rynek pracy, a także studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Prywatnie mama, miłośniczka zwierząt, wegetarianka, posiadaczka 3 kotów.