ZESPÓŁ
Wojciech Kryński, FCCA

Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Serbii, Rumunii, Ghanie i Nigerii.

 

W Ground Frost kieruje usługami księgowymi w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

 

Jest stałym doradcą takich firm giełdowych jak: Bioton, Transakcja PPKiI, Duon. Realizował projekty również takich firm jak: Krajowa Spółka Cukrowa, Idea Bank, Narodowy Bank Polski, Integer.pl, OMV Petrom, Kolporter, Morpol ASA, WNS, Tate&Lyle, Inteligo, Copernicus, Arteria SA, Easypack i inne.
 

+48 601 695 101
 

Wojciech foto.jpeg
Joanna Kołodziejczyk

Asia.jpg

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów, due diligence, wycen przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz analiz finansowych spółek. Brała również udział w wielu projektach związanych z przejęciami, restrukturyzacją oraz łączeniem jednostek.

W Ground Frost zajmuje się głównie projektami z zakresu rachunkowości i konsolidacji sprawozdań finansowych, w szczególności zgodnie z MSSF. Dodatkowo bierze udział w projektach związanych z wycenami przedsiębiorstw, szacowaniem wartości godziwych wartości niematerialnych oraz analizami finansowymi Spółek.

Była odpowiedzialna za projekty takich firm jak: Unitruck, Hyperion, MNI, MCI, Idea Leasing SA oraz Home Broker SA. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w międzynarodowej firmie audytorskiej KPMG, a następnie pracowała jako Dyrektor Finansowy oraz Dyrektor Kontrolingu w spółkach sektora finansowego.

+48 604 752 247

Nasz Zespół - Warszawa

Agnieszka Kryńska

Dyrektor ds. projektów finansowych

Monika Mikołajczyk

Dyrektor ds. projektów finansowych

Katarzyna Maculewicz

Ekspert ds. podatków

Mateusz Kawka

Kierownik Projektu

Wyceny i modelowanie finansowe

Michał Pik

Kierownik Projektu

Wyceny i modelowanie finansowe

Grażyna Portas

Główna Księgowa

Milena Dziełak

Samodzielna Księgowa

Dawid Wojtan

Księgowy

Izabela Słoma

Księgowa

Anastasiya Sukmanava

Księgowa

Małgorzata Krasowska

Księgowa

Anna Gac

Kierownik Biura Zarządu

Nasz Zespół - Łódź

Justyna Barańska

Główna Księgowa

Marlena Ogrodnik

Główna Księgowa

Izabela Lisek

Samodzielna Księgowa

Anna Drewniak

Samodzielna Księgowa

Julia Kupis

Samodzielna Księgowa

Paula Klimasz-Sobieraj

Starsza Księgowa

Anna Chudecka

Księgowa

Beata Gębarowska

Księgowa

Monika Makowska

Księgowa

Aleksandra Kosada

Księgowa

Ewelina Juszczak

Księgowa

Barbara Bojałkowska

Księgowa

Magdalena Czerny

Starszy specjalista ds. kadr i płac

Julita Perzyna

Młodszy specjalista ds. kadr i płac

Barbara Wojtczak

Specjalista ds. kadr i płac